EFPIA – Slovakia

EFPIA zverejňovanie finan?nych prevodov z priemyslu zdravotníckym pracovníkom

Ako ?len Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) , Celgene podporuje a je plne v súlade s EFPIA Disclosure zákonníka za platbám zdravotníckym pracovníkom (HCPs) a zdravotníckych organizácií (HCOs) . Na?a spolupráca s zdravotníckej obci je d?le?itym a nevyhnutnym aspektom uvádzanie inovatívnych liekov pre pacientov a zabezpe?enie pochopenie bezpe?nom a vhodnom pou?ití na?ich liekov v prospech pacientov.

2019

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovensky

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

   Pre viac informácií nav?tívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk

2018

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovensky

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

   Pre viac informácií nav?tívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk

2017

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovensky

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

   Pre viac informácií nav?tívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk